• "Berkat Berjasa"
  • "Berkhidmat Untuk Negara"

PAUTAN PERMOHONAN KURSUS / LATIHAN / PROGRAM / PENGAJIAN

Bagi memenuhi ketetapan tujuh (7) hari berkursus bagi semua wargakerja JKM Negeri Sembilan pada tahun 2019, permohonan juga boleh dibuat di Agensi yang menganjurkan latihan seperti dibawah.

Sila klik pada pautan di bawah untuk membuat permohonan berkursus di Agensi lain yang manganjurkan latihan. PASTIKAN setiap permohonan telah mendapat KEBENARAN dari Ketua Jabatan / Ketua Bahagian / Ketua Unit / PKMD / Ketua Institusi masing-masing.

BIL  INSTITUSI LATIHAN PAUTAN KESESUAIAN
1  Pejabat SUKNS http://aplikasi5.ns.gov.my/ekursus/ Semua Bahagian / Gred (bergantung pada kursus)
2  Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara   (LPPKN) http://ekursus.lppkn.gov.my/ Semua Bahagian / Gred (bergantung pada kursus)
3  Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) http://www.online-itims.intan.my/itims/mukadepan.php Semua Bahagian / Gred (bergantung pada kursus)
4  Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan http://www.ilkap.gov.my Bahagian Penguatkuasaan / Kanak-Kanak
5  Institut Perakaunan Negara https://espl.ipn.gov.my/ipnweb/page/home.asp Semua Bahagian / Gred (bergantung pada kursus)
6  Institut  Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (DFR) http://cas.idfr.gov.my
7 Institut Latihan Islam Malaysia

 Sebarang pertanyaan atau maklumbalas sila email ke helpdesk@elaporan.net